Kdo si našel čas a přišel se podívat v sobotu 7. června 2008 do areálu FK AVÍZO Město Albrechtice, stal účastníkem městských oslav Dne dětí. Nikdo se určitě nenudil, netrpěl žízní ani hladem.

Hlavním pořadatelům – FK AVÍZO a MěÚ Město Albrechtice ve spolupráci s MS ODS, MŠ, ZŠ a ZUŠ Město Albrechtice se podařilo připravit pro stovky dětí různého věku a jejich dospělácký doprovod zajímavý den. Na přípravách se obětavě podílely desítky lidí.

Jak všechno vypadalo z nadhledu ...

Těmi, kteří věnovali nejvíc času zajištění ničím nerušených oslav, byli paní místostarostka ing. Jitka Hanusová, zkušený pořadatel Dětských dnů pan ing. Ivo Vykopal (ten kromě jiného zajistil nezištnou finanční podporu celé akce ze strany podnikatelů z města i okolí) a pan Antoním Mura z FK.

Na přípravě dopoledne plného her a soutěží pro oslavence se rovněž podíleli všichni pracovníci školy, tentokrát v čele s paní učitelkou Erikou Kynickou. Společně se vymýšlely a materiálně zajišťovaly soutěže, jejich průběh i  odměňování dětí. Na nákupu cen se finančně podílelo také naše SRPDŠ částkou 3 000 Kč.

Obrovský dík si zaslouží všichni žáci, kteří odvedli výbornou práci v „kosmetickém salonu“ i na stanovišti aersoftové přehlídky nebo vystupovali v kulturních programech ZŠ a ZUŠ.

Výčet pomocníků s spoluorganizátorů není zdaleka úplný. Další informace vám zprostředkuje zatím připravovaný videozáznam a fotografie připojené k textu.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top