Křesťanskou výchovu jako nepovinný předmět vyučoval téměř 8 let jáhen Mgr. Marcel Jedelský. Za tu dobu si získal řadu dětských příznivců, kterým se obětavě věnoval s vydatnou podporou manželky i po „pracovní době“ organizováním různých besed, setkání a společných akcí. Samozřejmostí pro albrechtickou veřejnost se stala drobná divadelní představení a pěvecké výstupy malých herců, hudebníků a zpěváků. Od září 2009 nastává změna. Přihlášené děti do Křesťanské výchovy bude vyučovat P.BcTh Pavel Schwarz. Děkujeme panu Jedelskému za naši vzájemně prospěšnou spolupráci. Na novém působišti přejeme úspěšné vykročení i panu faráři.

Back To Top