• Marek Bitomský
  • Soutěže
  • 119× přečteno

Dne 20. ledna proběhlo v SVČ Krnov okresní kolo Dějepisné olympiády. Do tohoto kola postoupili tři naši žáci, kteří získali největší počet bodů v kole školním, jež mu předcházelo. V okresním kole nás tedy reprezentovali chlapci Ekrik Michalica, František Wenda a Aleš Kotásek. Celkový počet účastníků v okresním kole byl 36, z nichž 25. místo zaujal Aleš Kotásek, a 16.-17. místo obsadil František Wenda.

Nejlépe se z našich reprezentantů umístil Ekrik Michalica, který svým fenomenálním výkonem poukázal na své vědomosti z oblasti historie a s velkým náskokem zaujal 1. a postupové místo do krajského kola. Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme.

Foto a text Marek Bitomský

Back To Top