I v letošním školním roce absolvovali žáci devátých tříd kurz grafiky ve Výtvarné dílně pana učitele Jaroslava Hrubého. Zatímco v loňském roce zkrášlili svými linoryty budovu naší školy, letos věnoval každý žák jeden linoryt na výzdobu 3. patra albrechtické nemocnice. Doufáme, že zpříjemní prostředí pacientům i personálu. (M. Klimešová, vyuč. Vv)

Back To Top