Po úspěchu loňské stezky odvahy, kterou pro své spolužáky připravily Markéta Kociánová, Hana Vaculová, Veronika Krátká, Eliška Hajná a Aneta Včelná, se 8. A domluvila, že společně stráví další chvíle mimo vyučování

Po skončení sedmé hodiny se všichni společně sešli v malé tělocvičně, aby si připravili žíněnky a spacáky na přespání. Potom se už třída vydala na autobus do Krnova. Cílem stejně jako při minulé třídní akci se stalo kino Mír. Odlehčený žánr filmu Prázdniny v Provence si žádal patřičnou zásobu popcornu a koly. Osmákům se prázdninová oddechovka líbila, paní učitelka se spíš ztotožnila s nízkým hodnocením filmu na www.csfd.cz.

Návrat do školy znamenal pro výše uvedená děvčata propuknutí příprav na další stezku odvahy. Ostatní si chvíle krátili hrou futsalu v prostorách velké tělocvičny. Noční hru uvedla Hanka s Markétou. Vyprávěly žákům smyšlený příběh o rodině, která žila v Městě Albrechticích v 17. století. Matka chodila pracovat na pole, otec docházel za prací na území dnešního Polska. Jednoho dne se matka z pole nevrátila domů. Děti se ji tedy vydaly hledat. Na poli našly jen zohavené a zkrvavené ostatky jejího těla bez hlavy. Části lidského torza měly být údajně pohřbeny bez označení křížem za kostelní zdí v blízkosti naší školy. Právě na toto místo měli dorazit všichni účastníci stezky odvahy.

Přesvědčivé vyprávění vyvolalo v některých domněnky, zda příběh není opravdu skutečný. S časovým odstupem se na trasu postupně vydali všichni žáci. Ti největší odvážlivci sami, jiní raději ve dvojici. Většině se však z hlavního vchodu školy do tmavé noci příliš nechtělo. Museli obejít po značení celou starou budovu, projít dvorem až ke kostelu. Cestou na ně čekalo nejedno překvapení a vylekání. Hrůzostrašnou atmosféru dokreslovaly děsivé zvuky.

S velkým oddychem a radostí ze splněného úkolu se pak všichni vyfotili v osvětlené chodbě tělocvičny. Pak už následovalo jen čištění zubů, drhnutí umělé krve a alou na kutě. I letos paní učitelka Akritidis Čtvrtníčková děkuje a chválí zmíněná děvčata za přípravu a organizaci zábavné aktivity pro spolužáky.

Foto a text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top