Vybité baterie, víčka z PET lahví a drobnou elektroniku. To vše budou ve čtvrtek 10. května 2012 stejně jako při předchozích sběrných dnech shromažďovat při návštěvách tříd v době od  10.30 do 12.20 hodin členové Ekorady v rámci plnění cílů programu Recyklohraní. Jak se můžete zapojit? Přineste staré knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie a dobíjející baterie lehčí než 1 kg (nesbírají se baterie plně nabité, rezavé, tekoucí). Sbírají se pouze čistá víčka a jen drobná elektrozařízení.

Back To Top