Projekt „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ podaný zřizovatelem školy zastoupeným starostou panem Luďkem Volkem ve spolupráci s vedením školy zastoupeným ředitelem Karlem Knappem a doporučený 27. května 2014 k financování radou soudržnosti Moravskoslezsko v rámci regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, pod registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/30.01597 navazuje na úspěšně realizovaný a již uzavřený projekt „Modernizace vzdělávacích aktivit“.

Hlavními cíli projektu je zlepšení materiálně-technického zázemí naší školy, zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné a jazykové gramotnosti, rozvoj klíčových kompetencí a propojení
teorie s praxí, dosažení lepší orientace žáků v uplatnění se na trhu práce. Modernizace a doplnění vybavení se dotkne kombinované učebny fyziky a chemie, učeben zeměpisu a přírodopisu a částečně  také učebny cizích jazyků. Požadovaná výše dotace z evropských prostředků (85%) byla po změně snížena o částku 33 837,65 Kč. Z původní částky
1 418 964,40 Kč na 1 385 126,75 Kč. Zbývajících 15 % finančních prostředků bude uhrazeno z prostředků zřizovatele. Garantem realizace projektu za školu je od 1. srpna 2014 paní ředitelka Regína Hajná.

Back To Top