V souladu s osnovami 3. tříd se v hodinách prvouky učí žáci rozdíl mezi městem a vesnicí. Město Albrechtice je sice městem, ale jeho ráz je spíše venkovský, a také hodně dětí dojíždí do naší školy z okolních vesnic. Proto jsme vyrazili do Krnova, které je městem nejen dojmem, ale také svou historií, výstavbou, průmyslem a kulturou.

Po příjezdu nás přivítala průvodkyně z turistického informačního centra Krnova a odvedla nás rovnou na radnici. V obřadní síni nám povyprávěla něco z jeho  historie a poté jsme se vydali zdolat točité schodiště radniční věže. Výhled z ní byl na celý Krnov i do širokého okolí! Naše další obhlídka města dále pokračovala již bez průvodkyně.

Dostali jsme letáček Cvilínkův poklad, který nás nádherným veršovaným textem směřoval k dalším krnovským zajímavostem. Luštili jsme, četli, hledali, přemýšleli a vše poctivě zapisovali. Až se nám konečně podařilo tajenku vyřešit. Odměna nás čekala v turistickém centru, odkud jsme spokojeni odcházeli za další ze super lákadel města –  do cukrárny. Ta už ale byla za naší poznávací výpravou jen sladkou tečkou!

Foto a text Vladimíra Dudková

Back To Top