V pátek 16. září byl v průběhu třetí vyučovací hodiny vyhlášen školním rozhlasem požární poplach. Všichni žáci opustili prostory školy pod vedením svých pedagogů. Shromaždištěm se stala stará hasičská zbrojnice.

V objektu v době evakuace zůstaly v půdní vestavbě staré budovy uvězněny dvě třídy. Únikovou cestu jim odřízl hustý dým, který se valil z připraveného zakouřovače. Po příjezdu hasičů okamžitě začalo zdolávání požáru, odvětrávání zakouřených prostorů a žáci byli do bezpečí vyváděni pomocí speciálních dýchacích masek.

Cvičení se uskutečnilo v součinnosti s Hasičským záchranným sborem MSK (stanice Krnov). Nikdo netušil, že se jedná o námětové cvičení, které má prověřit schopnosti všech účastníků, jak umějí využít všechny vědomosti a dovednosti, které získali na školeních, seminářích a poučeních ve škole.

Velitel zásahu, profesionální hasič ing. Petr Křištof, vyhodnotil společný postup svých kolegů ihned po ukončení celé akce. Školáci se vším budou zabývat na třídnických hodinách. Nebyla zjištěna zásadní pochybení, určitě je ale do budoucna v zájmu zajištění bezpečnosti všech osob pohybujících se ve škole co zlepšovat.

Poděkování za spolupráci posíláme všem hasičům. Těm, kteří se zapojili do cvičení i těm, kteří nás pravidelně navštěvují a seznamují naše děti se zásadami prevence požární ochrany.

 Foto Miroslav Holub, text Regína Hajná

Back To Top