byl název malého projektu žáků IV. A třídy. Pracovali na něm několik hodin, potřebné informace hledali v encyklopediích, časopisech i na internetu.

Nasbírali tolik poznatků, že by se divili i odborníci. A velký projekt byl na světě.

Strom jako hrom ...

Následovala prezentace výsledných prací. Oponentem byla třídní učitelka, ale ta jen chválila, jak má šikovné děti.

Znalosti některých žáků byly k danému projektu opravdu pozoruhodné.
Práce jednotlivých skupin byly vystaveny na chodbě pro poučení ostatních dětí.

Foto a text Eva Rusinská, třídní učitelka

Back To Top