Kontrolní sekce EKO rady provedla začátkem prosince dotazníkové šetření, ve kterém chtěla zmapovat postoje žáků naší školy před rozběhnutím akce Třídím, třídíš, třídíme. Na dotazník odpovědělo celkem 346 žáků. Většina z nich nám odpověděla, že třídění odpadů má smysl, jen 9 % žáků naší školy je proti.

Pokud by byla možnost třídit ve škole odpad, 62 % žáků by se chtělo zapojit do třídění. Negativní odpověď poskytlo 22 % z nás. Nejvíce žáků, kteří by se nechtěli zapojit bylo v 9. třídách – 15 a v 6. třídách 14 žáků.

Právě přivezli sběrové nádoby ...

Pro následující půlrok bude pro nás těžké udržet si aktivní většinu žáků. Musíme doufat, že žáci s negativním postojem změní názor. S otázkou, zda-li víme, kam patří jednotlivé druhy odpadu, jsme byli potěšeni s 2/3 žáků, kteří uměli správně roztřídit PET lahve, papír a rohlík. Ovšem kam patří krabička od školního mléka, jak jsme očekávali, odpovědělo správně jen 27 % žáků. Ti by krabičku „umístili“ do žlutého koše spolu s PET lahvemi.

Zeptali jsme se také jaké druhy odpadů třídí žáci doma. Potvrdil se náš předpoklad – 226 domácností třídí PET lahve. Papír a sklo se třídí ve 2/5 rodin. Pouze 92 rodin odpad netřídí.
Tento dotazník nám poskytl mnoho odpovědí, ale také otázek, které nám pomohou lépe organizovat třídění odpadů na naší škole. Abychom viděli, zda možnost třídění ovlivnilo naše myšlení nebo zda došlo k určitému posunu v názorech, plánujeme další šetření v měsíci červnu.

Foto Karel Knapp, text p. uč. Karel Handlíř a Jirka Formánek, 6. B

Back To Top