Místní i dojíždějící žáci mají k dispozici možnost nakupovat drobné občerstvení ve školním bufetu, vybírat si ze dvou jídel ve školní jídelně, odebírat mléčné přesnídávky. Využívat pestré a rozsáhlé nabídky zájmových kroužků. Bez časových ztrát docházet do Výtvarné dílny pana uč. Jaroslava Hrubého i do ZUŠ ve Městě Albrechticích. Pobývat ve školní družině od 6 do 16.30 hod. Dojíždějícím žákům to umožňuje vyhovující množství autobusových i vlakových spojů s příznivými časy příjezdů i odjezdů do i z Města Albrechtic.

Back To Top