Žáci devátých tříd si mohli rozšířit své vědomosti a znalosti v teoretické i v praktické části školního kola chemické olympiády.

Materiál je připraven…

Na tři děvčata Petru Kociánovou, Mirku Musilovou, Terezu Kamenárovou a na jednoho chlapce Tomáše Kostelníka čekalo šest obtížných teoretických úloh, které začali řešit již od října. Vše se letos točilo kolem kovů. Postupně se jim podařilo vyluštit křížovku a pokořit mnoho chemických vzorců, rovnic a výpočtů.

Zkouška pomocí plamene…

Po teoretické části následovala praxe. Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 se všichni aktéři sešli v odborné učebně F-Ch. Po veselé módní přehlídce různých pracovních plášťů si nachystali všechny pomůcky a s vervou se pustili do experimentů.

Experimentování nás baví…

Paní učitelka Věra Mertová všem nachystala tajné vzorky tří solí. Mladí badatelé prováděli drobné pokusy ve zkumavkách, pokoušeli se zjistit barvu plamene pomocí plamenových zkoušek s platinovým drátkem, a pokud si nepopletli nějaké to činidlo, brzy odhalili názvy jednotlivých solí. Byly to uhličitan vápenatý, uhličitan sodný a chlorid sodný. Potom je čekal druhý úkol z oboru kolorimetrie, kde se přímo prokapkovali k výsledkům.

Zkoumám daný vzorek…

Po dvou hodinách usilovné práce si vše zapsali do připravených tabulek. Nyní je ještě čeká odborné zpracování výsledků do protokolů a příprava na kontrolní test. Ten budou řešit v lednu. Nejlepší mladí chemici mohou v březnu postoupit do okresního kola, které se bude konat v prostorách Gymnázia v Bruntále.

Foto Regína Hajná, text Věra Mertová

Back To Top