• Michaela Kubiszová
  • Soutěže
  • 140× přečteno
Školní kolo chemické olympiády se skládá ze tří částí. První část je teoretická. Letos měli soutěžící za úkol nastudovat  téma „Látky v živých organismech“. První z úloh teoretické části byla křížovka, kde se prověřovaly znalosti orientace v tématech a pojmech z oboru biochemie. Po ní následovala hra na pravdu – zde soutěžící posuzovali pravdivost desíti tvrzení, chybná tvrzení museli opravit. Ve třetí úloze se žáci zaměřili vždy na jednu sloučeninu vyskytující se nejen v živých organismech. Čtvrtá úloha byla věnována některému ze stopových prvků, jeho chemickým reakcím a vlastnostem.
V druhé praktické části chemické olympiády soutěžící zkoumali vitamín C – rozšířili si znalosti o jeho vlastnostech, účincích. Zkoumali i jak lze ovlivnit jeho aktivitu. Všechny získané znalosti a dovednosti prověřila třetí část olympiády – devadesáti minutový test. Vítězem školního kola se stala Izabela Odvršová z 9. A, na 2. místě se umístila Barbora Tupá z 9. A. Obě žákyně postupují do okresního kola. Chemické olympiády se zúčastnila i Elen Mroščáková z 9. B, která se však nemohla zúčastnit třetí části olympiády. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy v takto velmi náročné soutěži. Chtěla bych poděkovat i panu učiteli Štěpánkovi z Gymnázia v Krnově, za pomoc při organizaci a realizaci praktické části olympiády v chemické laboratoři.
Foto a text Michaela Kubiszová
Back To Top