Na pátek 23. ledna 2009 jsme pozvali do školy naši bývalou žákyní Nelu Čtvrtníčkovou. Připravila si pro žáky z druhého stupně zajímavou besedu.

Tato studentka soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého – Literární akademie v Praze vyprávěla dětem o známých spisovatelích, kteří na škole vyučují. Předala jim poznatky a své zkušenosti ze studia tzv. tvůrčího psaní.

Nela

Na závěr besedy si žáci sami vyzkoušeli, co takové „tvůrčí psaní“ obnáší, když ve zbývajícím krátkém čase vytvářeli fejetony na dané téma. Poté o svých literárních pokusech s Nelou diskutovali. Na další setkání v únoru se již všichni těší.

Posloucháme zajímavé výprávění ...

Foto Karel Knapp, text Jana Michková

Back To Top