O jakou cestu se jedná? Abyste věděli tu vodní. Zajímalo nás, odkud se bere voda v kohoutcích doma, ve škole i jinde a kam teče například ta, kterou vypustíme z vany. Voda je jedním z témat našich hodin přírodovědy ve 4. třídě. Domluvili jsme se s panem Dlouhým, který nás provedl areálem čističky odpadních vod. V jeho zajímavém výkladu jsme se dozvěděli, že celý proces řídí počítač a odpadní vodu čistí bakterie tzv. vločky, proto se jedná o biologické čistění.

Vzniká tu i odpad, který se dále zpracovává a je součástí například substrátů na pěstování rostlin. Nakonec jsme se přesvědčili, že do přírody – konkrétně řeky Opavice – se vrací voda průzračně čistá. Bude-li nám přát počasí, vypravíme se na vycházku i k albrechtické vodárně a na kopec k vodojemu, jenž zásobuje vodou většinu z našich domácností. Životadárná tekutina – VODA – sladká a slaná, led nebo pára, součást živočišných i rostlinných těl, zpíváme o ní písničky, rádi se v ní koupeme a už leccos víme o koloběhu vody v přírodě.

Foto Taťána Hazuchová, text žáci 4. třídy

Back To Top