Páteční ráno 3. prosince 2010 bylo velice náročné. Tedy nejen pro čerty, anděly a Mikuláše, ale i pro všechny děti.

Na prvním stupni andělé rozdávali hodným žákům, kteří byli zapsáni na andělské listině, sladkosti a různé dobroty. A zlobivci?

Ti byli za své činy řádně potrestáni. Na druhém stupni tato pekelná a nebeská výprava žádné dárky nenechala, zato provedla důkladnou kontrolu darebáků.

I když se pro letošní rok na naší škole pekelná i nebeská brána uzavřely, doufáme, že příští rok se zase otevřou.

Foto Anežka Synková a text Pavlína Kostelníková, 9. B

Back To Top