Okrskový přebor ve vybíjené mladších chlapců se uskutečnil 28. února 2002
v tělocvičně ZŠ Město Albrechtice. Soutěže se zúčastnila čtyři družstva:

  • ZŠ Osoblaha
  • ZŠ Třemešná
  • ZŠ Město Albrechtice „A“
  • ZŠ Město Albrechtice „B“

Oproti loňskému roku se úroveň hry výrazně zlepšila. Družstva Osoblahy
a Města Albrechtic „A“ hrála takticky a s převahou.

vítězství zaslouženě patří žákům ZŠ Město Albrechtice. V jejich hře
byla poznat intenzívní tříměsíční příprava pod vedením paní učitelky Radmily
Gavendové. Druhé místo obsadili žáci z Osoblahy. Třetí místo vybojovalo družstvo
Třemešné. Bramborová medaile zůstala družstvu „B“ z Města Albrechtic.

Pochvalu si zaslouží všechna zúčastněná družstva, která hrála s velkým
nasazením a v duchu fair play (ZŠ Osoblaha).

Nelze se nezmínit i o dívkách ZŠ Město Albrechtice. Soupeřky jim nepřijely,
proto si děvčata zahrála přátelská utkání s družstvy chlapců.

Do okresního finále soutěže (21. března 2002), které se bude konat opět na naší
škole postupují ZŠ Město Albrechtice „A“ a ZŠ Osoblaha.

Back To Top