skip to Main Content

U příležitosti slavnostního otevření Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma „Co bys chtěl vidět v muzeu?“ Naši čtvrťáci nelenili a pod vedením třídních učitelek se zapojili do uměleckého měření sil. Z jejich prací nakonec porota vybrala jako nejlepší dílo Adély Turkové ze 4. A a ocenila je celkovým 2. místem. Adélka vyhrála 1 čestnou vstupenku opravňující k bezplatnému vstupu do objektu SZM do konce roku 2012 a možnost zúčastnit se prohlídky zákulisí muzea. Blahopřejeme.

Back To Top