Pravidelné čtení dítěti vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Podílí se na emočním rozvoji dítěte. Učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově. Rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení. Formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí na celý život. Podrobné informace k celostátní osvětové a mediální kampani Celé Česko čte dětem jsou uvedeny zde.

Back To Top