• Jiří Šiffner
  • Aktualita
  • 883× přečteno

Od pondělí 12. 4. 2021 se na školách obnovuje prezenční výuka 1. stupně, ovšem za několika ministerstvem nařízených podmínek:

1. rotační výuka

kdy se část tříd vzdělává prezenčně (ve škole) a část tříd distančně (doma), co týden se tyto třídy střídají.
V týdnu od 12. 4. do 16. 4. nastupují na prezenční výuku třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A (B třídy jsou na distanční výuce).
V týdnu od 19. 4. do 23. 4. nastupují na prezenční výuku třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B (A třídy jsou na distanční výuce).
Toto střídání tříd poběží i v dalších týdnech až do odvolání ze strany ministerstva.
Pro 2. stupeň pokračuje distanční vzdělávání ve stávajícím režimu.

2. samotestování žáků

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno v kmenových učebnách. Děti se testují samy pod dohledem třídních učitelek a asistentek pedagoga (popř. rodičů u 1. – 3. ročníků, kteří projeví zájem být u testování).

3. dodržování hygienických opatření

Žáci musí nosit v prostorách školy i při venkovních aktivitách chirurgickou roušku (doporučujeme alespoň 2 na den), popř. respirátor.
Dodržování homogenity třídy – třídy se nebudou míchat ani potkávat.
Před začátkem vyučovací hodiny, v polovině a na konci vyučovací hodiny se budou třídy větrat.
Při vstupu do školy a pak průběžně během dne si budou žáci dezinfikovat ruce.

Školní družina poběží v ranním i odpoledním provozu od 6:00 do 16:00. Informace ke stravování již byly zveřejněny na webu školy.
Podrobné informace obdrželi rodiče dětí 1. stupně na EduPage.

Přejeme mnoho sil a pevné zdraví!

Vedení školy

Back To Top