Od pondělí 10. 5. 2021 se na školách obnovuje prezenční výuka také 2. stupně, ovšem za několika ministerstvem nařízených podmínek:

1. rotační výuka

kdy se část tříd vzdělává prezenčně (ve škole) a část tříd distančně (doma), co týden se tyto třídy střídají. V týdnu od 10. 5. do 14. 5. nastupují na prezenční výuku třídy 8. A, 8. B, 9. A, 9. B (6. a 7. ročníky jsou distanční výuce). V týdnu od 17. 5. do 21. 5. nastupují na prezenční výuku třídy 6. A, 6. B, 7. A, 7. B (8. a 9. ročníky jsou na distanční výuce). Toto střídání tříd poběží i v dalších týdnech až do odvolání ze strany ministerstva.

2. samotestování žáků

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek v 7:35 v kmenových učebnách. Žáci se testují sami pod dohledem pedagogů.

V ostatní (netestovací) dny začíná výuka standardně v 7:45.

3. dodržování hygienických opatření

Žáci musí nosit v prostorách školy chirurgickou roušku (doporučujeme alespoň 2 na den), popř. respirátor. Dodržování homogenity třídy – třídy se nebudou míchat ani potkávat. Před začátkem vyučovací hodiny, v polovině a na konci vyučovací hodiny se budou třídy větrat. Při vstupu do školy a pak průběžně během dne si budou žáci dezinfikovat ruce.

Přejeme mnoho sil a pevné zdraví!

Vedení školy

Back To Top