Divadelní kroužek Čarokvítek po tříleté odmlce opět obnovil svou činnost a potěšil své obecenstvo maňáskovou pohádkou Sněhurka a trpaslíci.

Žáci 4. A třídy před sebou měli po celý školní rok hodně práce. Museli pilně trénovat správné držení a pohyby mańáska, naučit se mluvit pomalu, výrazně a nahlas, což není vůbec jednoduché. Nejtěžší však pro mladé divadelníky bylo zvládnout zpaměti celý scénář.

Za scénou je živo ...

Překonat trému při představení jim pomohly veselé písničky, které pohádku doprovázely. Svou hrou potěšili jak ty nejmladší diváky z 1. až 3. tříd, tak i jejich starší spolužáky ze 4. a 6. třídy. Za pěkný herecký výkon byli odměněni dlouhým potleskem.

Také rodiče a příbuzní ocenili snažení mladých divadelníků a přispěli sponzorským darem na občerstvení v místní cukrárně, za což jim patří velký dík.

Čarokvítek by pohádku ještě rád reprízoval v měsíci září kamarádům z MŠ a ZŠ na Hašlerově ulici.

Foto Regína Hajná, Markéta Jelínková, text Zdeňka Závodná

Back To Top