Ve školním roce 2003/04 se Čarokvítek rozloučil s žáky 8. tříd a dal možnost uplatnit svůj herecký talent mladším dětem. Od počátku školního roku 2004/05 v kroužku pracují následující žáci ze 4. tříd:

D. Chovanec, B. Vopelková, D. Horáková, D. Mičíková, R. Kala, M. Včelný a K. Bennková.

Všechno se teprve učíme ...

Mladí divadelníci si vybrali k nastudování pohádku O dvanácti měsíčcích a zpracovávají ji jako maňáskové představení. Na svých úterních zkouškách pilně nacvičují. Už se těší, že pohádku zahrají dětem z MŠ a žákům 1.-3. tříd.

Kam s tím stromem ...

ved. kroužku, p. uč. Zdenka Závodná

Back To Top