Průvodního slova v pohádce O dvanácti měsíčkách se velmi dobře zhostil Michal Včelný, člen divadelního souboru Čarokvítek. S dalšími spolužáky:Alžbětou Vopelkovou, Klárou Benkovou, Denisou Mičíkovou, Dášou Horákovou, Davidem Chovancem a Radkem Kalou se na toto své první představení s nadšením připravoval.

Všichni se museli naučit vodit maňásky a zvládnout zpaměti text pohádky, kterou oživili písní Měsíce za klavírního doprovodu paní učitelky Zdenky Závodné, vedoucí divadelního kroužku.

Tak to vypadá v zákulisí...

Aby se pohádka mohla začít nacvičovat, bylo nutné upravit paravan, připravit nové kulisy, opony a nachystat maňásky.
Představení se uskutečnilo 25. května 2005 v učebně hudební výchovy v  ZŠ v Městě Albrechticích. Pohádku viděli nejen žáci 1. – 4. ročníku ZŠ, ale nejvnímavějšími se stali malí diváci z Mateřské školy v Městě Albrechticích.

Budoucí prvňáčci tak mohli opět nahlédnout do zákulisí školního vyučování. Snad i toto představení přispěje k jejich nástupu do první třídy bez obav.
Pohádkou zpříjemnil soubor Čarokvítek dětem dopoledne před očekávaným Během Městem Albrechticemi.

Zdenka Závodná, ved. kroužku a J. Hlaváčková

Back To Top