Firma Silnice Morava s.r.o. vedená ředitelem panem Daliborem Tesařem předala prostřednictvím SRPDŠ při ZŠ sponzorský dar ve výši 20 000 Kč. Přidává se tak k MěÚ Město Albrechtice, k panu Ondřeji Maršálskému a k paní Janě Kučerové, kteří věnovali v průběhu školního roku 2008/2009 ve prospěch dětí školy každý po 10 000 Kč. Díky všem uvedeným sponzorům i vlastním prostředkům ZŠ a SRPDŠ (v souhrnné výši 10 000 Kč) byla vyčleněna částka 30 000 Kč jako příspěvek na podporu velmi nákladné účasti Milana Musila na mistrovství světa ve zpracování textů v Pekingu 2009.

Back To Top