Naše pozvání přijali bývalí zaměstnanci školy v úterý 9. prosince 2008. Na tradičním předvánočním setkání jsme jim tentokrát prezentovali nejen nově vybavené učebny a sborovnu, ale především práci s počítači –  psaní všemi deseti na klávesnici dle ZAV, získávání informací z internetu a možnosti výuky pomocí interaktivní tabule.

Všem hodně zdraví a štěstí do roku 2009 ...

Při konzumaci malého pohoštění se rozproudila debata o škole dříve a dnes. Někteří pedagogové v penzi reagovali na technické vymoženosti výuky rozpačitě, ale nakonec jsme se všichni shodli na tom, že základem vzdělávacího procesu jsou stále klasické didaktické a pedagogické formy a metody výuky, ale počítače i interaktivní tabule umožňují učitelům zkvalitňovat i modernizovat výuku a  žákům pomáhají získávat i rozšiřovat vědomosti, proto jsou ve škole dnešní doby zcela nezbytné.

Foto Karel Knapp, text Taťána Hazuchová

Back To Top