V království brambor se ocitly děti ze 3. B. Kromě učení si přinesly do školy brambory a kukuřice. Obyčejné zemědělské plodiny se pro ně na dopoledne staly nejlepšími hračkami.

Celé dopoledne o nich sháněly informace. V matematice počítaly s kilogramy, vážily, nakupovaly … V jazyce českém procvičovaly slovní druhy a pravopis. To byste nevěřili, co všechno se dá na bramborech procvičit.

Tak například – co dělá brambor (slovesa), jaký je (přídavná jména), jaké vydává zvuky (citoslovce), co si o sobě myslí (sloh), jak to vypadá, když se pohádá brambor s kukuřicí (dramatizace), jaké pokrmy se z něj dají připravit.

Nechyběl ani hokus-pokus (příprava škrobu). Po výtvarné výchově to vypadalo ve třídě jako byste se ocitli v kukuřičném poli. Na závěr si děti společně uvařily brambory na loupačku. Že jim chutnaly, se přesvědčte!

Foto a text p. uč. Regína Hajná.

Co jsme všechno zjistili ...

O zamilované bramboře

Za devatero horami a devatero řekami bylo překrásné bramborové pole. Jednoho dne, když lidé vykopávali brambory, jednu zapomněli. Protože bylo bramboře smutno, rozhodla se, že půjde do světa.

Jak tak šla, došla k  poli, na kterém rostla kukuřice.

Najednou, kde se vzal, objevil se divočák. „ Bramboro, mám hlad!“ „ Budu tě muset sníst!“ Brambora se dala do pláče. „ Hohoho, já tě zachráním,“ zavolala kukuřice.

Kukuřice vzala kámen, hodila ho po divočákovi. Divočák vzal nohy na ramena a upaloval domů. Brambora kukuřici poděkovala. Oba se do sebe zamilovali a rozhodli se, že zůstanou pořád spolu. Pokud je nikdo nesněd, tak tam žijí dodnes.

Dominka Kyšková, 3. B

Back To Top