Stalo se takovým zvykem sbírat na podzim opadaná jablka a pak si udělat soutěž v Jablkobraní. Každý má ale podzim spojený také se sběrem brambor. A tak nás napadlo udělat si Bramborový den. Jablka jsme vyměnili za brambory a vyrazili na připravený dvůr.

Co by to bylo za Bramboriádu bez skoků v pytli od brambor, přenosu brambory na vařeše (jako je tomu podobně s vajíčkem na lžíci), slalomu s kolečky naplněné bramborami a také bez hodu bramborou. Děti sbíraly určité body a závodily s časem, aby na kartičce měly takový výsledek, aby se umístily a vyhrály tak sladkou odměnu. Celý týden byl vlastně jedna velká brambora. Dokonce i v kroužku vaření byla na menu.

Prvňáčci si připomněli básničku, kterou už moc dobře znali ze školky a jednu z brambor si také vybarvili vodovými barvami, které mají k malování nejradši, tedy hned po fixkách. Soutěž jsme zakončili opět vyhlášením a oceněním dobrotami. A jelikož to byl den plný brambor, ohodnotila se i čtvrtá místa.

Foto paní vychovatelky, video Iveta Liďáková, text Jitka Bartoníčková

Back To Top