skip to Main Content

Bobřík informatiky je informatická soutěž pro žáky základních i středních škol. Jejím cílem je seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. V letošním roce se se do soutěže zapojili žáci 4. a 5. tříd v kategorii Mini.  Za čtvrté a páté třídy soutěžilo celkem 77 žáků z naší školy a 27 se jich stalo úspěšnými řešiteli. Skvěle si vedli Ekrik Michalica a Tomáš Rášo z 5. B, kteří nasbírali v soutěži plný počet bodů. Gratulujeme.

Back To Top