a proto jsme se i my, žáci 4. B, rozhodli, že si zhotovíme adventní věnečky.

Společně s paní učitelkou Janou Vyležíkovou a s paní vychovatelkou Marii Kulichovou jsme je vyrobili ze slaměných korpusů, větviček jehličnanů a přírodnin, které jsme si sami nasušili.

Věnečky budou po dobu nejméně 4 týdnů zdobit hlavní dveře našich příbytků.

Text žáci 4. B, foto p. vychovatelka Marie Kulichová

I kluci

Nejlepší si zaslouží ocenění ...

Každý si vyrobil adventní věneček ...

My jsme byli také šikovní ...

Back To Top