Pan Jaroslav Zaviačič převzal v úterý 28. března na Den učitelů nejvyšší ocenění v oblasti školství. Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost obdržel od ministryně školství Kateřiny Valachové.

Pan Jaroslav Zaviačič se celoživotně věnuje zpracování textů, původně na mechanických a elektrických psacích strojích, později na PC, jeho posláním je šíření „klávesnicové“ gramotnosti. Se svými spolupracovníky proto vyvinul unikátní systém programované výuky psaní, které využívají stovky škol v celé České republice. Spoluorganizuje celou řadu soutěží a přehlídek od začátečníků až po špičkové reprezentanty, které také trénuje. Zásadním způsobem se také zasloužil o rozvoj počítačové gramotnosti ve školách.

Těší nás, že naše škola velmi úspěšně spolupracuje s panem Zaviačičem a jeho Internetovou školou již 20 let. Za tu dobu prošlo jeho jedinečnou metodou psaní všemi deseti na PC stovky žáků, ale i učitelé a také rodiče.

Pan Zaviačič několikrát naši školu navštívil na besedách s žáky, ale také v roli trenéra českých reprezentantů, kteří se připravovali pod jeho vedením na vždy velmi úspěšné vystoupení na mistrovství světa – a to hned třikrát. Jsme rádi a zároveň pyšní na to, že i naši žáci jeho zásluhou stanuli na stupních nejvyšších.

Milý Jaroslave, srdečně Ti blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, elánu, úspěchů v práci i osobním životě.

Foto archiv školy, text Táňa Kurečková

Back To Top