Vážení rodiče, s ohledem na zvyšující se bezpečnostní rizika v provozu škol a školských zařízení na území ČR, posilujeme i na naší škole stávající bezpečnostní opatření k zamezení pohybu neznámých osob v budově školy (dohled správních a pedagogických pracovníků u hlavního vchodu, využívání mechanické pojistky na vstupních dveřích proti nekontrolovatelnému vstupu cizích osob zvenčí, uzamykání vchodu do historické budovy školy – vstup do ŠD, poučení žáků) tím, že již byla v součinnosti s městským úřadem zřízena funkce vrátného. S účinností od 21. října 2014 je uzavřen průchod školním dvorem, všichni žáci byli opětovně poučeni o potřebě dodržovat bezpečnostní zásady pro vstup do školy a odchod z ní. Byly podniknuty kroky k zajištění urychlené instalace elektronického zabezpečovacího zařízení. Další podrobné a upřesňující informace budou zákonným zástupcům rozeslány prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Back To Top