Bez ohledu na současné přívalové deště pokračují rychlým tempem práce v půdní vestavbě. Stejně jako tomu bylo i době zimních plískanic, mrazů a za silného sněžení. Blíží se termín předání stavební části. Jsou zabudovány rozvody vody i odpady, připravena instalace zdravotechniky na sociálních zařízeních i ve třídách. Rovněž jsou osazeny závěsy pro montáž topných panelů, zabudovány rozvody ústředního topení.

Kontrolní den 26. června 2009 ...

Přípravu prostředí školy na nový školní rok komplikuje napojování rozvodů vody a potrubí ústředního topení do nižších pater historické budovy školy i zatečení do jednoho oddělení školní družiny, jedné třídy a části chodby. Dokončovací práce provádějí sádrokartonáři. Podlaháři nanesli na chodbách autonivelační hmotu, připravují vše pro pokládání pochozí vrstvy. V nejbližší době nastoupí obkladači a malíři.

V konstrukcích jsou již ukryty kanály pro kabely silových a datových sítí, instaluje se zabezpečovací a protipožární technika. Čeká se na dodávky školního nábytku a instalaci kompletní jazykové učebny. Blíží se termín montáže dvou interaktivních tabulí, dataprojektorů, zdrojů WiFi. V průběhu srpna bude dodáno 30 notebooků určených pro využívání žáky a 25 notebooků pro pedagogické pracovníky. Všichni se máme na co těšit …

Foto a text Karel Knapp

Back To Top