Zima v Městě Albrechticích jako by si chtěla vynahradit pozdní nástup na sklonku minulého roku, a proto se s kratšími přestávkami drží zuby nehty i v dnešních dnech, bez ohledu na blížící se jaro. Sníh střídá déšť a naopak. Na střeše i pod ní se ale nepřetržitě pracuje.

Na střeše se pracovalo i 24. března 2009

Účastníci kontrolního dne se sešli v plném počtu v pátek 20. března 2009, aby vyhodnotili další průběh stavebních úprav a modernizaci školního prostředí podle projektu Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko „Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice“.

Staré televizní antény budou odstraněny ...

Z provozních a bezpečnostních důvodů již byla přesunuta výuka žáků z podkrovní odborné učebny fyziky a chemie do náhradních prostor, vystěhovány všechny pomůcky z navazujících kabinetů. Instalují se poslední střešní okna, pokračují pokrývačské a další odborné práce ve všech částech půdy. Předpokládaný termín dokončení všech stavebních úprav včetně instalace vybavení se blíží (30. červenec 2009).

Západní část půdy

Foto a text Karel Knapp

Back To Top