Od 1. ledna 2009 nastávají zásadní změny ve výdeji školní stravy. Stále je k dispozici přístup ke stravovacímu systém prostřednictvím našeho školního webu. Pro všechny odběratele jídel je nově připraven nový moderní čipový systém.

Jeho součástí je terminál umožňující všem dětem, jejich rodičům i cizím strávníkům využívat všech služeb stravovacích služeb přímo ve školní jídelně.

Čip obdržíte proti záloze ve výši 100 Kč v kanceláři vedoucí jídelny paní Darji Stýskalové. Slouží k jednoduché identifikaci strávníka u terminálu, i při jednání s vedoucí jídelny. Bude vám sloužit po celou dobu odběru stravy. Například od 1. až do 9. třídy. Bez čipu nelze stravu odebrat.

V případě ztráty čipu a po nahlášení této skutečnosti vedoucí jídelny bude odběr stravy zablokován, aby nedošlo k neoprávněnému odběru stravy. Nový bude vydán opět jen proti záloze, v případě nalezení čipu původního bude záloha vrácena.

Záloha za čip se vrací při jeho odevzdání ve funkčním a nepoškozeném stavu.

Co když zapomenu čip doma?

 • stačí zajít za vedoucí školní jídelny, která pro daný den náhradní stravenku vydá (postup je možno zopakovat nejvíce ve třech po sobě následujících dnech)

Pokyn k časovým lhůtám pro objednávání:

 • oběd lze odhlásit den předem nejpozději do 12.00
 • strávník si může vybírat v předstihu na další týden ze dvou jídel nejpozději do čtvrtku 20.00, pokud se tak nestane, je k odběru automaticky zvoleno jídlo pod číslem 1

S využitím internetového přístupu i čipového systému můžete:

 • vybírat si, přihlašovat a odhlašovat obědy prostřednictvím internetu na adrese: http://www.nasejidelna.cz/0034/ (obrazový návod je k dispozici zde) nebo objednávkového terminálu po přiložení čipu
 • pro přihlášení k odběru stravy přes internet zadá uživatel prvních pět písmen ze svého příjmení (bez háčků a čárek), u kratších příjmení se zadávají všechna písmena a bez mezery připojené přidělené evidenční číslo
 • pro první přihlášení uživatele k systému je jméno uživatele shodné i pro zadání hesla, pro další využívání systému zadejte vámi zvolené heslo (můžete si jej kdykoliv změnit)
 • při objednávce přes terminál je nezbytné přiložit k zařízení čip, s ním mohou kromě žáků manipulovat rovněž jejich rodiče
 • pokud nebyla platba za objednanou stravu připsána na účet školní jídelny, systém strávníka na tuto skutečnost upozorní a jídlo mu nebude vydáno

Další výhody čipového systému:

 • každý strávník má kdykoliv přehled o svém účtu
 • rodiče mohou sledovat docházku dítěte do jídelny
 • přeplatky se vracejí na účet bezprostředně v následujícím měsíci

Foto Karel Knappp, text Darja Stýskalová, ved. ŠJ a Karel Knapp

Back To Top