Všichni žáci z II. stupně rozdělení do skupin podle ročníků od 6. do 9. třídy se v úterý 31. května 2011 postupně a bez přítomnosti vyučujících, vždy po jedné vyučovací hodině, setkali s pracovníky „K-centra“ Krnov. Po sdělení zajímavých informacích z oblasti protidrogové prevence lektoři odpovídali mladým posluchačům na jejich všetečné dotazy.

Back To Top