Na pátek 8. 12. 2006 jsme pro žáky 6. a 7. tříd připravili s příslušníky Policie ČR z Města Albrechtic zajímavou besedu.

Během programu dostávali žáci časopisy a letáky, ale nejvíce je zaujala možnost vyzkoušet některé z pomůcek, které policisté při své nelehké práci používají. Pouta, neprůstřelnou vestu, testovací přístroj na určení hladiny alkoholu v dechu a jiné.

Celá akce trvala čtyři hodiny a všichni žáci byli velmi pozorní. Nejvíce dotazů ze strany dětí padlo na velmi aktuální téma – používání zábavné pyrotechniky dětmi. Většina z nich byla překvapena, že manipulace s  vyššími třídami těchto výrobků není do 18 let dovolena.

Doufáme, že naše beseda nebyla poslední, neboť s pracovníky místního oddělením Policie ČR máme jen ty nejlepší zkušenosti. Děkujeme praporčíkům Janu Kadetovi, Zbyňku Pecháčkovi a Romanu Turkovi za zajímavé informace a ukázky z práce policie.

Text paní uč. Jana Michková, foto Karel Knapp

Zvládnu to jako profík ...

Jé

Back To Top