• Jana Mičaninová
  • Besedy
  • 198× přečteno

Ve středu 7. 2. se žáci 7. ročníků zúčastnili besedy s Policii ČR na téma šikana a kyberšikana. Během dvouhodin se dozvěděli spoustu zajímavých informací, zároveň se utvrdili o hrozícím nebezpečí ze sociálních sítí. Zástupci policie jim přednesli mnohé příklady z reálného života. Část besedy byla věnována samotné šikaně, jak se jí bránit či kam se obrátit pro pomoc. Druhá polovina se zaměřila na bezpečné chování na internetu.

Toto téma žáci slýchávají poměrně často, přesto si neuvědomují mnohá rizika, která jim bezprostředně hrozí. Velká část debaty byla věnována právě kyberprostoru. Hovořili spolu, jak předcházet nebezpečí kyberšikany, jak se chovat při sdílení fotografií na internetu, zda je vhodné mít na sítích spousty přátel. Opakovaně jim bylo vysvětleno, že cokoli zde uloží, již nemohou vzít zpátky. Na závěr si žáci vyslechli možnosti, jak se zachovat v případě, že se stanou svědkem či samotným účastníkem kyberšikany.

Foto a text Jana Mičaninová

Back To Top