Římskokatolická farnost Město Albrechtice a ZUŠ Město Albrechtice pořádají v kostele Navštívení Panny Marie v pátek 17. září 2010 od 17 hodin benefiční koncert.  Vstupné je dobrovolné. Výtěžek je určený na pomoc severočeskému městu Frýdlant, které bylo na počátku srpna katastrofálně zasaženo povodněmi. Za pořadatele vás zvou kněz Mgr. Jan Randa a jáhen Marcel Jedelský.

Back To Top