Všichni si určitě vybavíte hrdiny veselé hudební komedie. Parta dětí vedená chlapcem Jendou se pokusí získat starý hrad v obci. Na jejich straně stojí ředitel školy Vávra.

Malé herce z 5. B vede pátým rokem p. uč. Regína Hajná, tř. učitelka

Pomáhá jim proti podnikavému Jouzovi a jeho švagrové, kteří chtějí hrad využít pro pěstování žampiónů. Za vydatné pomoci duchů (rytíře Brtníka, jeho dcerky Leontýnky a trpaslíků) se jim podaří společnými silami zchátralý hrad opravit.

Panovala dobrá nálada…

Protože Leontýnka dostane od Jendy z lásky kopretinu, stane se z ní normální holka. Pohádku se zpěvy ve zkrácené verzi nastudovaly děti z 5. B třídy. Divadlo hrají už pátým rokem a kromě textu zvládly zazpívat naživo i náročné písničky Jaroslava Uhlíře.

Paní učitelka Regína Hajná uděluje poslední rady…

Své herecké umění předvedly na náměstí při rozsvěcování vánočního stromu. Zahrály pro malé kamarády ze školky i spolužáky z nižšího stupně. V lednu je čeká vystoupení pro klienty Domu dobré vůle na Žárech.

Foto-video Karel Knapp, text Regína Hajná

Back To Top