Archimediáda je název soutěže fyzikální olympiády kategorie G, která probíhá ve dvou částech a je určena žákům 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.  První, školní část soutěže proběhla 1. února – 31. března 2021. Na naší škole se do soutěže přihlásilo 7 žáků. Soutěž dokončili 4 žáci.
Letošními tématy soutěže byly: hustota, dráha, rychlost, čas, skládání sil, páka, Archimédův zákon. Soutěžící doma počítali velmi zajímavé, ale také velmi náročné 4 příklady. Pátou úlohou byla úloha experimentální, kterou soutěžící absolvovali doma za pomocí běžných kuchyňských a rýsovacích pomůcek – určovali hustotu mouky, soli, hrachu, papíru.

 Výsledky školního kola Archimediády jsou následující :

  1. místo Filip Křištof 7. A  – úspěšný řešitel školního kola – postupuje do okresního kola
  2. místo František Veselý 7. B  – úspěšný řešitel školního kola – postupuje do okresního kola
  3. místo Petra Kováčová 7. A
  4. místo Karolína Janešíková 7. B

Gratulujeme

Back To Top