To, co se může zdát současným žákům nepochopitelné, stává se pro bývalé žáky s přibývajícími léty od ukončení povinné školní docházky příjemnou záležitostí. Sraz se spolužáky po desítkách let. Jednoho takového srazu se zúčastnila i paní Jana Kučová (dříve Wolfová). Kromě vzpomínek na školní léta věnovala ve prospěch současných žáků sponzorský dar ve výši 10 000 Kč. Z peněz bude zakoupeno vybavení pro zájmovou a mimoškolní činnost dětí. Moc děkujeme.

Back To Top