V posledním únorovém týdnu se náš učitelský sbor díky penězům z projektu  Evropské unie rozrostl o novou paní učitelku. 

Julietta Ayrapetyan…

Jmenuje se Juliette Ayrapetyan, pochází z Arménie a vyučuje angličtinu. Všichni žáci z vyššího stupně a několik tříd nižšího stupně tráví jednou až dvakrát týdně hodinu angličtiny s paní učitelkou, která na ně mluví výhradně anglicky. 

Konverzace ve skupinkách…

Ačkoliv se většina dětí před příchodem Juliette obávala, že se bez svého rodného jazyka neobejdou, hned po první hodině názor změnily. Konverzační hodiny v malých skupinkách se jim zalíbily tak moc, že se hromadně přihlásily i do nepovinné odpolední výuky.

I páťáci se snaží…

Snad jim jejich nadšení vydrží déle než do konce školního roku, kdy se s námi musí paní Ayrapetyan rozloučit.

Každý chce konverzovat v angličtině…

Cílem projektu „Cizí jazyky pro život“ je komplexní zapojení rodilých mluvčí do výuky a života základních škol po celé ČR. Jde o to, aby se rodilí mluvčí co nejvíce sžili s životem školy, navázali intenzivní neformální vztahy v rámci volnočasových aktivit, dobře poznali žáky a pracovníky školy a byli přínosem pro školu i širší okolí. Součástí projektu je i zapojení metody CLIL do výuky.

Foto Regína Hajná, text Renata Doležalová

Back To Top