Již druhý měsíc pracuje na naší škole kroužek anglického jazyka určený nejmenším žákům. Děti absolvují audioorální kurz, v němž si osvojují základní slovní zásobu pomocí her, obrázků a říkadel, což jim v budoucnu pomůže překonat zábrany v cizojazyčné komunikaci. Prostě „hrajeme si anglicky“.(Magdaléna Handlířová)

Back To Top