Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ukládá škole nově povinnost umožnit žákům pobyt v budově školy o přestávkách mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a zajistit pro ně na uvedenou dobu dohled. Pro žáky (zákonné zástupce) se jedná o možnost, nikoliv povinnost, této služby ze strany školy využít. Polední přestávka není součástí povinného vyučování. Rodiče dětí, kteří zájem o zajištění pravidelného pobytu dítěte ve škole na uvedenou dobu „aktivně“ projeví, sdělí takovou skutečnost škole prostřednictvím elektronické žákovské nebo formou podepsané písemné žádosti odevzdají třídním učitelům. Další informace k aktualizaci školního řádu k 1. září 2012 na elektronické úřední desce školy, v papírové formě také v ředitelně.

Back To Top