Seznamy žáků pro školní rok 2010/2011 byly aktualizovány k 1. září 2010. Z celkového počtu 358 žáků do školy dochází nebo dojíždí 266 žáků ze spádové oblasti a 92 žáků z mimospádové oblasti.

Back To Top