v průběhu měsíce září budou doplněny a upraveny údaje pro školní rok 2004/05 zejména pod odkazem „Informace o škole“.

Back To Top