Od 29. května se zřejmě mnohá děvčata snaží přijít na to, proč se jim nepodařilo získat diplomy za předvedení celoroční práce v kroužku aerobiku a možná sestavují plán, jak se ještě lépe připravit na příští zápolení.

Toto úterní odpoledne bylo pro 11 dívek 1. až 6. tříd, které navštěvují kroužek aerobiku, nesmírně důležité. Během pouhých devadesáti minut se musela zhodnotit jejich snaha a píle.

Z původních 21 závodnic našla odvahu k boji pouze polovina, a to většinou ty, jež mají se soutěží nějakou zkušenost. Malý počet dívek v žádném případě nesnížil kvalitu podaných výkonů, ba naopak.

Žákyním z kategorie pokročilých předvedení tanečních kvalit nečiní již velké obtíže. Snaží se získat prvenství pomocí všech „dívčích zbraní“.

Začátečnice se prvním krůčkům v neznámu teprve učí, ovšem za rok, za dva nám ještě ukážou! Pro letošní rok se staly vítězkami:

kategorie začátečnice

1. místo Markétka Kadlíková 1. třída
2. místo Eliška Poliáková 3. třída
3. místo Adélka Kurečková 1. třída

kategorie pokročilé

1. místo Maruška Murová
držitelka titulu „Absolutní vítěz“
5. třída
2. místo Eliška Baránková 2. třída
3. místo Klárka Kučerová 3. místo

Děvčatům ještě jednou gratuluji a přeji krásné „aerobikové“ prázdniny.

Foto Denis Václavík, text Alena Václavíková

Back To Top