skip to Main Content

Adaptační kurz připravuje pro své žáky třídní učitelka Taťána Kurečková a výchovná a kariérová poradkyně Radka Žlebčíková. Děti po prázdninách utvořily nový kolektiv a právě společné aktivity jim pomohou, aby se vzájemně lépe poznaly, naučily se respektovat a spolupracovat. Společné tři dny prožijí na bývalé faře v Třemešné ve dnech 19. až 21. září 2012.

Back To Top